ارشاد

عوارض دارویی سل
نویسنده : امین اسکندرنژاد - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳

DOST = درمان کوتاه مدت تحت نظا رت مستقیم

اهداف اختصاصی برنامه کنترل سل

1- بهبودی کامل حداقل 85 درصد موارد جدید مبتلا به سلریوی با اسمیر خلط مثبت تا پایان سال 2003 (1382)

2- کشف حد اقل 70درصد بیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت تا پایان سال 2005 ( 1384)

 خانه بهداشت = بیماریابی و شناسایی افراد مشکوک -      تهیه و ارسال نمونه خلط افراد مشکوک جهت آزمایش – اجرای DOTS  آموزش بیمار و خانواده وی – پیگیری موارد تماس  - آموزش جمعیت تحت پوشش  - ایمنسازی – ثبت و گزارش یافته ها

راه انتقال سل همیشه از راه تنفس است ولی میکروب سل پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعه اولیه می تواند از طریق جریان  خون ، عروق لنفاوی ، برونشها و یا در اثر مجاورت مستقیماً به دیگر قسمتهای بدن منتشر می شود

عوارض داروهای ضد سل و , درمان موارد خاص

عوارض خفیف

عوارض شدید

l    در صورت بروز عوارض شدید دارویی باید بلافاصله استفاده از داروها را متوقف ساخت و بیمار را فوراً به بیمارستان ارجاع نمود تا داروی مسئول شناسایی و رژیم دارویی مناسب تجویز گردد.

استرپتومایسین، ایزونیازید، ریفامپین وگاهاً پیرازینامید

کلیه داروها متوقف؛ داروی آنتی هیستامین و در صورت شدت عوارض کورتیکواستروئید به همراه مایعات داخل وریدی تجویزگردد. از تجویز مجدد استرپتومایسین شدیداً خود داری شود؛ بیمار جهت بستری به بیمارستان ارجاع گردد.

l    خارش                          استرپتومایسین

 در صورتیکه استرپتومایسین جزء داروها باشد قطع شود و در غیر این صورت باید ضمن شناسایی عوامل حساسیت زا، داروی آنتی هیستامین را آغاز کرد و درمان ضد سل را ادامه داد

لکهای پوستی (همراه یا بدون وجود تب

l    سرگیجه و نیستاگموس               استرپتومایسین

 استرپتومایسین حذف و اتامبوتول جایگزین شود

 

l    زردی (علتهای دیگر رد شده باشد )        ایزونیازید،ریفامپین، پیرازینامیدکاهش شنوایی یا کری              استرپتومایسین

اختلال دید رنگ (قرمز وسبز )

اتامبوتول

مصرف اتامبوتول متوقف شود و بیمار برای ادامه درمان به پزشک متخصص ارجاع شود

استفراغ و کنفوزیون

ایزونیازید ،ریفامپین ،پیرازینامید

کلیه داروها متوقف؛ تستهای کبدی و PT بطور اورژانس کنترل شود؛ بیمار جهت بستری به بیمارستان ارجاع می شود .

شوک ،پورپورا ، ترومبوسایتوپنی و نارسایی حاد کلیه

عوارض شدید

ریفامپین

ریفامپین حذف شود دو روز بعد از قطع دارو و ازبین رفتن راش، ابتدا ایزونیازید و بعد ریفامپین (چند روز بعد ) شروع می‌شود.

استرپتومایسین، ایزونیازید، ریفامپین وگاهاً پیرازینامید

کلیه داروها متوقف؛ داروی آنتی هیستامین و در صورت شدت عوارض کورتیکواستروئید به همراه مایعات داخل وریدی تجویزگردد. از تجویز مجدد استرپتومایسین شدیداً خود داری شود؛ بیمار جهت بستری به بیمارستان ارجاع گردد.

l    خارش                          استرپتومایسین

 در صورتیکه استرپتومایسین جزء داروها باشد قطع شود و در غیر این صورت باید ضمن شناسایی عوامل حساسیت زا، داروی آنتی هیستامین را آغاز کرد و درمان ضد سل را ادامه داد

لکهای پوستی (همراه یا بدون

l    سرگیجه و نیستاگموس               استرپتومایسین

 استرپتومایسین حذف و اتامبوتول جایگزین شود

l    زردی (علتهای دیگر رد شده باشد )        ایزونیازید،ریفامپین، پیرازینامید

l    کاهش شنوایی یا کری              استرپتومایسین

l    چنانچه درمعاینه با اتوسکوپ یاتفه غیر طبیعی وجود نداشته باشداسترپتومایسین حذف و اتامبوتول جایگزین شود

اختلال دید

اختلال دید رنگ (قرمز وسبز )

اتامبوتول

مصرف اتامبوتول متوقف شود و بیمار برای ادامه درمان به پزشک متخصص ارجاع شود

   

استفراغ و کنفوزیون

ایزونیازید ،ریفامپین ،پیرازینامید

اختلال دید رنگ (قرمز وسبز )

اتامبوتول

مصرف اتامبوتول متوقف شود و بیمار برای ادامه درمان به پزشک متخصص ارجاع شود

اختلال دید رنگ (قرمز وسبز )

اتامبوتول

مصرف اتامبوتول متوقف شود و بیمار برای ادامه درمان به پزشک متخصص ارجاع شود

   

استفراغ و کنفوزیون

ایزونیازید ،ریفامپین ،پیرازینامید

استفراغ و کنفوزیون

ایزونیازید ،ریفامپین ،پیرازینامید

کلیه داروها متوقف؛ تستهای کبدی و PT بطور اورژانس کنترل شود؛ بیمار جهت بستری به بیمارستان ارجاع می شود .

شوک ،پورپورا ، ترومبوسایتوپنی و نارسایی حاد کلیه

ریفامپین

شوک ،پورپورا ، ترومبوسایتوپنی و نارسایی حاد کلیه

ریفامپین

ریفامپین حذف شود دو روز بعد از قطع دارو و ازبین رفتن راش، ابتدا ایزونیازید و بعد ریفامپین (چند روز بعد ) شروع می‌شود.

             

l    دوران حاملگی :

l    آگاهی از باردار بودن بیمارقبل از شروع درمان ضد سل بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه مصرف اغلب داروهای ضد سل در طی دوران بارداری بی خطر است و فقط استرپتومایسین بعلت اثرات اتوتوکسیک روی جنین ممنوعیت دارد، که بجای آن اتامبوتول تجویز می گردد(2HRZE/4HR). برای به حداقل رساندن اثرات جانبی ایزونیازید بر روی سیستم عصبی جنین  مصرف پیریدوکسین به مقدار 40  میلی گرم در روز  در خانم های باردار توصیه می شود.

 توجیه مادران باردار از نظراهمیت استفاده از درمان استاندارد بمنظور حصول سلامت وی و جنین کاملاً

l    دوران شیردهی:

l     درمان ضد سل مادر شیرده نه تنها هیچگونه ممنوعیتی ندارد، بلکه مانع انتقال بیماری به شیرخوار نیز می شود.

l    باید توجه داشت که میزان داروهادر شیرمادر بحدی نیست که نزدکودک اثرات محافظتی و درمانی داشته باشد، لذا جهت پیشگیری (اعم از پیشگیری دارویی و واکسیناسیون BCG ) در نوزاد مادر مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت حتماً باید طبق دستورالعمل اقدام نمود؛ ضمناً میزان داروی دفع شده از طریق شیر مادر بسیار کم و برای نوزاد اثرات جانبی ندارد.

l    همچنین باید در نظر داشت که عفونت سلی از طریق شیر مادر به کودکان منتقل   نمی شود.

l    مبتلایان به بیماریهای مزمن کبدی :

l    پیرازینامید جهت بیماران مبتلا به بیماری کبدی نباید استفاده شود، لذا رژیم های درمانی  توصیه شده  بدین شرح می باشند:

l    1) تجویز ایزونیازید و ریفامپین در مرحله حمله ای درمان توام با یک یا دو داروی غیرهپاتوتوکسیک دیگر نظیر استرپتومایسین و اتامبوتول؛ که در این صورت مرحله نگهدارنده  باید تا 6ماه افزایش یابد (2HRES/6HR).

l     2) استفاده ازسه داروی ایزونیازید، اتامبوتول و استرپتومایسین برای مرحله حمله ای و سپس ادامه درمان به مدت10 ماه با ایزونیازید و اتامبوتول.کل دوره درمان در این روش 12 ماه خواهد بود (2HES/10HE).

l    بیماران مبتلا به بیماریهای کبدی :

l    غالباً عقیده بر این است که درمان بیماری سل تا فروکش کردن عارضه حاد کبدی به تاخیر افتد, ولی در شرایطی که از نظر بالینی شروع درمان ضد سل ضروری باشد استفاده از اتامبوتول همراه با استرپتومایسین برای حداکثر 3 ماه تا زمان فروکش کردن بیماری کبدی وپس از آن ایزونیازید و ریفامپین بعنوان مرحله نگهدارنده بمدت 6 ماه توصیه می گردد        (6HR) /ES 3.

l    مبتلایان به بیماریهای حاد کبدی  (نظیر هپاتیت ویروسی حاد ) :

l    بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی: ایزونیازید، ریفامپین و پیرازینامید یا بطور کامل از طریق سیستم صبیماران مبتلا به نارسایی کلیوی:

l    فراوی دفع میشوند و یا پس از متابولیسم بصورت غیر سمی در می آیند،  بدین علت تجویز این داروها با دوزهای معمولی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مانعی ندارد. در نارسایی کلیوی تجویز پیریدوکسین همراه با ایزونیازید برای جلوگیری از نوروپاتی محیطی اهمیت دارد.

l    استرپتومایسین و اتامبوتول از طریق کلیه دفع میشود لذا در شرایطی که تجویز آنها الزامی باشد باید با دوز کمتر تجویز گردند. مصرف این داروها بدون تعدیل دوز مورد لزوم، بعلت بالا رفتن  سطح خونیشان منجر به بروز عوارض شنوایی و بینایی می گردد.

l    رژیم درمانی مطلوب در مبتلایان به نارسایی کلیه عبارتست از: 2HRZ/ 6 HR

l    در صورت انجام دیالیز دوزهای دارویی باید پس از انجام دیالیز مصرف شوند.


comment نظرات ()
 
نویسنده : امین اسکندرنژاد - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳

طبایع و مزاج هااسا س طب سنتی را تشکیل میدهند به قول ابو علی سینا کسی ان را نداند نمی تواند پزشک ماهری باشد

همانطور که می  دانید بنا به گفته اطبای قدیم چون سقراط، وجالینوس و.....و نیز اطبای ایرانی چون ابوعلی سینا، رازی و.... در انسان چهار طبع وجود دارد.

نحوه تشکیل این چهار طبع بدین صورت است که بعد از خوردن غذا،ترشحات معده براثر آن و تغییراتی را ایجاد میکند.وغذا بورت ما یع غلیظی در می آید که به آن کشکاب(کیموس)

 می گویند .وقتی این مایع غلیظ وارد روده میشود از طریق عروق جذب شده به کبد میرود و در آنجا پخته می شود(متابولیزه شدن).این مایع وقتی در کبد پخته میشود وارد گردش خون شده ، با اندک تغییری در خون (اکسیژن گیری و افزوده شدن هورمونها )در بافت های بدن جذب می شود ،اما اگر اختلاط در کبد بخوبی متابولیزه نشود و به اصطلاع حکما خام یا نیم پخته بماند ابل جذ ب نیست که آنها را اختلاط فاسده ،مضره یا غریبه می گویند . بر این اساس که کدامیک از موارد چهار گانه مورد احتراق و سوخت وساز قرار نگرفته با شند بیمار دارای غلبه همان خلط خواهد شد ،مثلاً اگر احتراق  بلغم ناقص باشد طبع بیمار بلغمی است و اگر احتراق سودا ناقص باشد طبع بیمار سودایی خواهد بود ، این چهار خلط در بدن جایگاه مشخص د ارند .

سودا در طحال – صفراء در کیسه صفرا – خون در کبد – بلغم در کل بدن ذخیره میشود .

در درمان بیماریها ، سعی بر آن است که مزاج افراد به اعتدال نزدیک شود ، مثلاً اگر مزاج فردی سرد و خشک است دارو و غذاهای گرم تر برای وی تجویز میشود تا به اعتدال نزدیک گردد.

مزاج تر یعنی میزان آب زیاد است و مزاج خشک یعنی میزان آب کم است .

هر چیز یا رفتاری (حالات روحی ، روانی ویا انواع داروها با غذاها و خوراکی ها ) که در بدن انسان باعث شود احساس گرما بیشتر شود ( بدون آنکه درجه حرارت بالا برود ) دارای طبع گرم و عکس آن دارای طبع سرد است

هر یک از طبیع دارایآثار عینی و ویژگیهای قابل مشاهده جسمی و نیز حالات خاص روحی و عصبی میباشد که درزیر به برخی از آنها اشاره می شود

1-    دموی (گرم و تر )

تشخیص داده می شود

شیرینی طعم دهان – خارش بدن – سنگینی سر- سرخی رخسار و زبان – سستی اعضاء – میل به خواب – خمیازه – دمل و جوش- اشتهای زیاد – خونریزی بین دندانها – دردسینه یا حلق – گاهی اوقات تنگی نفس – احساس گرما در بدن – لزج بودن بزاق – دستهای چاق – کف دست گرم – خوشبینی – شعر دوست – عاشق پیسه و اهل ریسک ، این افراد کینه ورز نیستند و کمتر عصبانی میشوندو فوری عصبانیتشان فروکش می کند

صفراوی ( گرم خشک )

اگر صفراء غلبه داشته باشد  طبع صفراوی است و با علائم زیر تشخیص داده می شود : تلخی دهان – ظاهر زرد در بدن ، زبان وچشم ها – خشکی بینی – تشنگی مفرط و عطش – سوزش سر معده -  درشتی زبان – بی خوابی – رقیق شدن آب بینی – ترشروئی –

خشم – پرخاشگری پر تحرک – بیتابی – زردی ادرار ، ترکیدگی دست و کف پا – درد پهلو ها – احساس سوزن سوزن شدن بدن – تنگی نفس – ضعف – خشکی و لاغری در اندامها و احساس گرما در بدن ، معمو لاً این گونه افراد قد بلند و باریک اندام هستند.

2-    سودا ( سرد و خشک )

اگر غلبه سودا در بدن باشد . طبع سودایی است و با علائم زیر تشخیص داده میشود .

شوری دهان – بی حوصلگی درحرف زدن – تیرگی رنگ رخسار – لاغری – بیزاری از سر و صدا – ترس از مرگ – تند خویی – زود رنجی – خشم – بی قراری – اشتهاء کاذب- سوزش سر دل – فکر و خیال – هراس بی علت – تردید و دو دلی – تنهایی و گوشه گیری – اندیشه های بد و خیالات حزن انگیز – وسواس- بی خوابی – رویای سیاهی در خواب – مردم گریزی – سستی نبض – فرو رفتن چشم – خود کشی – پر مویی بدن – کف دست سرد – رویاهای مهیج و کابوسی و یبوست مزاج.

3-       بلغمی ( سرد و تر )

اگر بلغم در بدن غلبه داشته باشد  طبع بلغمی است و با ئلائم زیر تشخیص داده می شود

طعم ترشی دهان – چهره رنگ پریده – نرمی و سستی پوست بدن – ضعف گوارشی –

افزایش بزاق دهان – خواب زیاد – کندی حواس- رقیق شدن آب بینی – تخیل اشیای سفید

شل صحبت کردن – خستگی زیاد – زبان باردارو مرطوب – سفیدی ادرار – سفید شدن ریش و مو قبل از پیری – کف دست سرد – بد گمانی – بد بینی – بی قیدی – کند ذهنی- کند فهم ولی نظم گرا ، این گونه افراد ریسک نمی کنند و پای بند قانون هستند.

-          

درمان صفرا ( گرمی )

در درمان صفرا می توان از انواع سرد کننده ها مثل عناب – کشنیز – آبغوره – عد س- کاسنی -  خرفه- آلو- آلبالو- اسفناج- هندوانه- کاهو- اسفرزه- شیر خشت – تخم خیار و تخم گشنیز استفاده کرد

درمان بلغم ( سردی )

در درمان بلغم می توان از زیتون – زیره سبز – زیره کرمانی – سیاه دانه- دم کرده تخم شوید- بابونه- شوید- روغن زیتون – سنگدان مرغ – آویشن شیرازی – عسل – خرمای سیاه- نخود- شنبلیله- ریحان – زنجبیل- فلفل- اسطو خودوس- تخم خربزه – تخم گرمک و تخم کنجد استفاده کرد .

درمان دموی (تری)

برای درمان دموی می توانید از آب انار – آش تمرهندی – آب آلبالو- آب عناب دم کرده – برگ زیتون- خیار – تخم خرفه – سرکه – سماق – گلابی – آبغوره- کتیرا- زرشک و اسمناج استفاده کنید.

درمان سودا ( خشکی )

استفاده از لعاب اسفرزه – عرق بید – تخم خیار سبز- خیار چنبر – خاکشیر- دم کرده تخم کاهو- برگ کاهو- سکنجبین- عرق تمشک – ترنجبین- شیر خشت – آب هندوانه – انجیر- هویج و روغن زیتون در درمان سودا مفید است .

همچنین افراد سودایی از خوردن غذاهایی مثل عدس- بادمجان- سیر کلم- تخم مرغ- برنج کله پاچه اجتناب کنند.

شایان ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس هایی که در منابع ذکر شده است مراجعه نمایید.

1-    گلچین جامع از کتب گیاهان داروئی و عطاری ایران ، دکتر مرتضی صفائی –دکتر فریبرز معطر


comment نظرات ()
طب سنتی
نویسنده : امین اسکندرنژاد - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳

ب 

                                                  طب سنتی

طبایع و مزاج هااسا س طب سنتی را تشکیل میدهند به قول ابو علی سینا کسی ان را نداند نمی تواند پزشک ماهری باشد

همانطور که می  دانید بنا به گفته اطبای قدیم چون سقراط، وجالینوس و.....و نیز اطبای ایرانی چون ابوعلی سینا، رازی و.... در انسان چهار طبع وجود دارد.

نحوه تشکیل این چهار طبع بدین صورت است که بعد از خوردن غذا،ترشحات معده براثر آن و تغییراتی را ایجاد میکند.وغذا بورت ما یع غلیظی در می آید که به آن کشکاب(کیموس)

 می گویند .وقتی این مایع غلیظ وارد روده میشود از طریق عروق جذب شده به کبد میرود و در آنجا پخته می شود(متابولیزه شدن).این مایع وقتی در کبد پخته میشود وارد گردش خون شده ، با اندک تغییری در خون (اکسیژن گیری و افزوده شدن هورمونها )در بافت های بدن جذب می شود ،اما اگر اختلاط در کبد بخوبی متابولیزه نشود و به اصطلاع حکما خام یا نیم پخته بماند ابل جذ ب نیست که آنها را اختلاط فاسده ،مضره یا غریبه می گویند . بر این اساس که کدامیک از موارد چهار گانه مورد احتراق و سوخت وساز قرار نگرفته با شند بیمار دارای غلبه همان خلط خواهد شد ،مثلاً اگر احتراق  بلغم ناقص باشد طبع بیمار بلغمی است و اگر احتراق سودا ناقص باشد طبع بیمار سودایی خواهد بود ، این چهار خلط در بدن جایگاه مشخص د ارند .

سودا در طحال – صفراء در کیسه صفرا – خون در کبد – بلغم در کل بدن ذخیره میشود .

در درمان بیماریها ، سعی بر آن است که مزاج افراد به اعتدال نزدیک شود ، مثلاً اگر مزاج فردی سرد و خشک است دارو و غذاهای گرم تر برای وی تجویز میشود تا به اعتدال نزدیک گردد.

مزاج تر یعنی میزان آب زیاد است و مزاج خشک یعنی میزان آب کم است .

هر چیز یا رفتاری (حالات روحی ، روانی ویا انواع داروها با غذاها و خوراکی ها ) که در بدن انسان باعث شود احساس گرما بیشتر شود ( بدون آنکه درجه حرارت بالا برود ) دارای طبع گرم و عکس آن دارای طبع سرد است

هر یک از طبیع دارایآثار عینی و ویژگیهای قابل مشاهده جسمی و نیز حالات خاص روحی و عصبی میباشد که درزیر به برخی از آنها اشاره می شود

1-    دموی (گرم و تر )

تشخیص داده می شود

شیرینی طعم دهان – خارش بدن – سنگینی سر- سرخی رخسار و زبان – سستی اعضاء – میل به خواب – خمیازه – دمل و جوش- اشتهای زیاد – خونریزی بین دندانها – دردسینه یا حلق – گاهی اوقات تنگی نفس – احساس گرما در بدن – لزج بودن بزاق – دستهای چاق – کف دست گرم – خوشبینی – شعر دوست – عاشق پیسه و اهل ریسک ، این افراد کینه ورز نیستند و کمتر عصبانی میشوندو فوری عصبانیتشان فروکش می کند

صفراوی ( گرم خشک )

اگر صفراء غلبه داشته باشد  طبع صفراوی است و با علائم زیر تشخیص داده می شود : تلخی دهان – ظاهر زرد در بدن ، زبان وچشم ها – خشکی بینی – تشنگی مفرط و عطش – سوزش سر معده -  درشتی زبان – بی خوابی – رقیق شدن آب بینی – ترشروئی –

خشم – پرخاشگری پر تحرک – بیتابی – زردی ادرار ، ترکیدگی دست و کف پا – درد پهلو ها – احساس سوزن سوزن شدن بدن – تنگی نفس – ضعف – خشکی و لاغری در اندامها و احساس گرما در بدن ، معمو لاً این گونه افراد قد بلند و باریک اندام هستند.

2-    سودا ( سرد و خشک )

اگر غلبه سودا در بدن باشد . طبع سودایی است و با علائم زیر تشخیص داده میشود .

شوری دهان – بی حوصلگی درحرف زدن – تیرگی رنگ رخسار – لاغری – بیزاری از سر و صدا – ترس از مرگ – تند خویی – زود رنجی – خشم – بی قراری – اشتهاء کاذب- سوزش سر دل – فکر و خیال – هراس بی علت – تردید و دو دلی – تنهایی و گوشه گیری – اندیشه های بد و خیالات حزن انگیز – وسواس- بی خوابی – رویای سیاهی در خواب – مردم گریزی – سستی نبض – فرو رفتن چشم – خود کشی – پر مویی بدن – کف دست سرد – رویاهای مهیج و کابوسی و یبوست مزاج.

3-       بلغمی ( سرد و تر )

اگر بلغم در بدن غلبه داشته باشد  طبع بلغمی است و با ئلائم زیر تشخیص داده می شود

طعم ترشی دهان – چهره رنگ پریده – نرمی و سستی پوست بدن – ضعف گوارشی –

افزایش بزاق دهان – خواب زیاد – کندی حواس- رقیق شدن آب بینی – تخیل اشیای سفید

شل صحبت کردن – خستگی زیاد – زبان باردارو مرطوب – سفیدی ادرار – سفید شدن ریش و مو قبل از پیری – کف دست سرد – بد گمانی – بد بینی – بی قیدی – کند ذهنی- کند فهم ولی نظم گرا ، این گونه افراد ریسک نمی کنند و پای بند قانون هستند.

-          

درمان صفرا ( گرمی )

در درمان صفرا می توان از انواع سرد کننده ها مثل عناب – کشنیز – آبغوره – عد س- کاسنی -  خرفه- آلو- آلبالو- اسفناج- هندوانه- کاهو- اسفرزه- شیر خشت – تخم خیار و تخم گشنیز استفاده کرد

درمان بلغم ( سردی )

در درمان بلغم می توان از زیتون – زیره سبز – زیره کرمانی – سیاه دانه- دم کرده تخم شوید- بابونه- شوید- روغن زیتون – سنگدان مرغ – آویشن شیرازی – عسل – خرمای سیاه- نخود- شنبلیله- ریحان – زنجبیل- فلفل- اسطو خودوس- تخم خربزه – تخم گرمک و تخم کنجد استفاده کرد .

درمان دموی (تری)

برای درمان دموی می توانید از آب انار – آش تمرهندی – آب آلبالو- آب عناب دم کرده – برگ زیتون- خیار – تخم خرفه – سرکه – سماق – گلابی – آبغوره- کتیرا- زرشک و اسمناج استفاده کنید.

درمان سودا ( خشکی )

استفاده از لعاب اسفرزه – عرق بید – تخم خیار سبز- خیار چنبر – خاکشیر- دم کرده تخم کاهو- برگ کاهو- سکنجبین- عرق تمشک – ترنجبین- شیر خشت – آب هندوانه – انجیر- هویج و روغن زیتون در درمان سودا مفید است .

همچنین افراد سودایی از خوردن غذاهایی مثل عدس- بادمجان- سیر کلم- تخم مرغ- برنج کله پاچه اجتناب کنند.

شایان ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس هایی که در منابع ذکر شده است مراجعه نمایید.

 

گلچین جامع از کتب گیاهان داروئی و عطاری ایران ، دکتر مرتضی صفائی –دکتر فریبرز معطر

گلچین جامع از کتب گیاهان داروئی و عطاری ایران ، دکتر مرتضی صفائی –دکتر فریبرز معطر

عفونت های حاد تنفسی تحتانی عبارتند از :

- عفونت (اپی گلوت – حنجره – نای ) باعث خروسک می شود .

- التهاب نایژه ها باعث برونشیت می شود

- التهاب نایژکها باعث برونشیولیت می شود

- سینه پهلو ( ذات الریه یا ذات الجنب )یا پنومونی

 

 نشانه های پنومونی یا بیماری خیلی شد ید


comment نظرات ()
 
نویسنده : امین اسکندرنژاد - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳

                           بسم الله الرحمن الرحیم

 


comment نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
comment نظرات ()